Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 13. července 2024
  • Svátek má Markéta
  • Zítra má svátek Karolína
  • Je sudý týden
  • Je 28. týden

Územní plán

Územní plán – komplexní údaje – MěÚ Židlochovice, OŽPaSU

Zastupitelstvo města Rajhrad vydalo opatřením obecné povahy č. OOP/1/2022 na svém XVIII. zasedání dne 12.1.2022 usnesením č. ZM XVII/6/2/2022 ÚZEMNÍ PLÁN Rajhrad, předložený pořizovatelem MěÚ Židlochovice. Územní plán Rajhrad nabývá účinnosti dne 28.1.2022.

Nabytím účinnosti Územního plánu Rajhrad se ukončuje platnost Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad schváleného 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě,  jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8.11.1996,  který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem města Rajhradu  25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002 a změnou č.II vydanou zastupitelstvem města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011.

Určený zastupitel k pořízení územního plánu Rajhrad (usnesením ZM Rajhrad 16.3.2015, 19.12.2018):
Mgr. Magda Mlejnková, místostarostka
Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61  Rajhrad
tel: 547 426 818
mob: 777 164 751
mail: magda.mlejnkova@rajhrad.cz
IDDS: rrebbtj

Pořizovatel územního plánu Rajhrad:
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01  Židlochovice
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Ing. Andrea Karhánková, úsek územní plánování
tel.: 547 428 773
mob.: 604 290 409
mail: andrea.karhankova@zidlochovice.cz
IDDS:  hxdby2c

Zpracovatel územního plánu Rajhrad:
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.
Přikop 8, 602 00 Brno
www: usbrno.cz
tel.:    545 175 896
e-mail:  info@usbrno.cz
IDDS:  7hf9ej5