Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 18. května 2024
  • Svátek má Nataša
  • Zítra má svátek Ivo
  • Je sudý týden
  • Je 20. týden

Klášter sester Těšitelek BSJ

KLÁŠTER  SESTER TĚŠITELEK  BSJ

 

Marie Rosa Vůjtěchová (1876 – 1945), členka řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se po zkušenostech při opatrování nemocných, rozhodla zřídit novou smírnou kongregaci. Velkou podporu našla sestra Marie Rosa u brněnského biskupa dr. Pavla hraběte Huyna, který svým vlivem kongregaci Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v roce 1915 prosadil a papež Pius X. jí následujícího roku požehnal. Prvotní smysl kongregace spočívá ve zmírnění lidského utrpení. Sestry nezištně pomáhají nemocným, chudým a opuštěným a podporují další dobročinné organizace ve světě.

Nejdříve sídlila kongregace v Brně na Šeříkové ulici, ale po první světové válce již původní mateřinec nestačil. Proto si sestry takřka vlastníma rukama postavily v letech 1924 až 1929 nový klášter v Rajhradě, na pozemku koupeném od rajhradských benediktinů. Na stavbu přispěla značnou částkou členka kongregace Anežka z rodu Coudenhove-Honrichs z Drahotuš a Kunštátu. Chrám zasvěcený Božskému Srdci Ježíšovu byl 21. září 1929 vysvěcen brněnským biskupem dr. Josefem Kupkou. Postupně bylo zřízeno dvanáct filiálních domů na různých místech Čech a Moravy.

V roce 1944 byl klášter obsazen německými vojáky a pak zákopníky, kteří budovali obranné okopy a protitankové zátarasy proti Rudé armádě. Od 15. dubna 1945 se stal klášter hlavním německým obranným bodem. Proto byl útočnými akcemi Rudé armády při bojích o Rajhrad téměř zničen. Ihned po válce začaly sestry trosky kláštera i chrámu obnovovat. Nejdříve opravily pokoje pro bydlení a zřídily provizorní kapli. Dne 5. září 1945 Matka Rosa Marie Vůjtěchová zemřela. Na poslední cestě doprovázelo Matku zakladatelku 123 rajhradských sester.

Krátce po komunistickém převratu v roce 1950 byly sestry ze všech filiálek soustředěny do rajhradského mateřince a přiděleny na nucené práce v zemědělství a v továrnách. V červenci 1951 byla zatčena druhá generální představená Marie Marta Vintrová a ve vykonstruovaném procesu odsouzena k 17 letům vězení. Amnestií byla propuštěna po devíti letech. Na podzim roku 1951 byly sestry vyvezeny do pohraničí a přiděleny k práci v továrnách. Klášter byl následně obsazen Československou lidovou armádou. Kostel se změnil na skladiště a později na kinosál. Do zdevastovaného areálu kláštera se mohly sestry vrátit v dubnu 1994. Brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem byl kostel znovu vysvěcen 10. června 1994. S příkladnou pílí se sestry pustily do druhé obnovy svého mateřince. V této době zde nelze přehlédnout výraznou osobnost duchovního správce Mons. Aloise Pekárka, také oběti nacistických i komunistických věznic. Klášter dnes žije opět svým životem. V jeho areálu byl otevřen domov pro seniory, který nese jméno zakladatelky řádu Dům Matky Rosy. Sestry se přednostně věnují ošetřování nemocných. Svou návštěvou a péčí jim poskytují tělesnou i duchovní úlevu. Aby mohly lépe plnit své poslání u nemocných, studují zdravotnické školy a pracují v nemocnicích. Sestry Těšitelky BSJ mají v současnosti hlavní sídlo v Rajhradě, řeholní domy v Brně a Praze.  Slovenská provincie má sídlo v Bratislavě a komunitu sester na Mokrohajské v Domově sociálních služeb pro děti, v němž sestry pracují. V Kežmarku slouží sestry nemocným v tamním hospici. V rajhradském mateřinci je zřízeno malé muzeum, jehož exponáty názorně vypovídají o dramatických osudech kongregace.

 

Misie sester v Jižní Americe a Itálii

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova přesáhla svou činností daleko hranice naší republiky. Misijní činnost v Argentině zahájila v roce 1948 sestra Anežka (komtesa Františka Coudenhove-Honrichs), která ve městě Rosario zřídila stanici a působila zde až do své smrti v roce 1977. Sestry se tu podnes starají o ubožáky ze slamů na okraji města. Denně rozdávají chléb a ošetřují nemocné v nuzných chatrčích.

Další misie  v jižní Argentině (Patagonii) vznikla v roce 2005. Ve středisku Valdocco, založeném P. Molinou v roce 2003, žije několik desítek opuštěných dětí všech věkových kategorií. Sestry Těšitelky BSJ se zde starají zvláště o dívky. Děti pracují na vlastním hospodářství a jsou vděčné za každou přízeň a pomoc. Tu od nás zajišťují rajhradské sestry. Těšitelky BSJ působí také v italském městě Trani, kde se věnují chudým nemocným.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

V dubnu 1999 zahájil v areálu kláštera Těšitelek BSJ činnost Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Hospic poskytuje péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí a nelze jim zajistit vyléčení. Rajhradský hospic náleží ke špičkovým zařízením tohoto typu v republice. Od 1. ledna 2007 jej spravuje Oblastní charita Rajhrad, zřízená Brněnským biskupstvím.