Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 17. června 2024
  • Svátek má Adolf
  • Zítra má svátek Milan
  • Je lichý týden
  • Je 25. týden

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je povinný nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

Plán odpadového hospodářství města Rajhrad 2018 – 2026

– POH MěRaj je zpracován v rozsahu ust. par. 44 odst. 5,6,7 zákona o odpadech a
dle vyjádření KrÚ JMK, č.j. JMK 121080/2018 ke Sp. zn.: S-JMK 30187/2018 OŽP/Jar (MěRaj-2291/2018-MST)
v souladu s obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016,
kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025.

– POH MěRaj byl schválen jako strategický dokument Města Rajhrad
Radou města Rajhradu usnesením č. 64/9/2018 dne 12.9.2018.