Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 25. září 2023
 • Svátek má Zlata
 • Zítra má svátek Andrea
 • Je lichý týden
 • Je 39. týden

Haló, starosto!

Vítáme Vás v sekci internetové prezentace města Rajhrad, nazvané Haló, starosto!
Touto formou můžete pokládat veřejně dotazy směřované na činnost ve městě.
Veřejné dotazy můžete zasílat na emailovou adresu: halo.starosto@rajhrad.cz
Prosíme o slušnost a maximální konkrétnost dotazu. Děkujeme.

Pro neveřejnou nebo rozsáhlou korespondenci a soukromé dotazy volte formu přímé komunikace (viz kontakty).

Archiv Halo, starosto zde

HALÓ – Odpad od živnostníků – 1.3.2022

Dobrý den. Velmi často se u barevných kontejnerů na tříděný plast/papír povaluje odpad, který viditelně nepochází z domácnosti (šanony, obálky, krabice od kancelářských potřeb, v horším případě i nějaké přístroje, navíc málokdy tříděno). Chtěl bych se zeptat jak třídí ti, kteří podnikají z domu? Zdá se mi, že někteří podnikatelé, asi  ve snaze ušetřit, vyhazují odpad společně s domovním odpadem. Ptám se jestli se to smí a jestli o tom správa města ví, případně jak se to řeší. Děkui, Jan Korelan

Odpověď:

Dobrý den.
Firmy ani živnostníci opravdu nemají vždy jasno, jaké nároky na jejich odpadové hospodářství kladou právní předpisy. Nový zákon zpřísnil požadavky na právnické osoby, neboť všem těmto subjektům vzniká odpad a je jejich povinností jej třídit a odborně likvidovat. Každá právnická osoba, tedy i živnostník z domu, je povinen zajistit si službu likvidace odpadu společností oprávněnou k nakládáním s odpadem.
Město Rajhrad neumožňuje začlenit podnikatelské subjekty do obecního systému svozu domovních odpadů, vyjma vybraných subjektů provozujících činnost v obecních budovách. Doporučujeme všem podnikajícím osobám si zjistit, co od nich nová legislativa požaduje a napravit případné prohřešky dříve, než budou odhaleni. Zatím neřešíme plošně, ovšem zákon nám povinnost kontroly ukládá, tudíž budeme podnikající osoby vyzývat k předložení smluv o zajištění způsobu likvidace odpadu. S pozdravem, M. Pospíšilová

Haló – Nebezpečný zpomalovací pás Bezručova – 27.2.2022

Dobrý den pane starosto,
V nedávné době na horním konci ulice Bezručova se „někdo“ rozhodl nainstalovat zpomalovací pás pro auta. na chodník. Ačkoliv bude autorem této myšlenky pravděpodobně ta stará paní hned vedle která bytostně nenávidí vše živé, chtěl jsem se Vás zeptat, zda by se s tímto problémem dalo něco dělat. Takto umístěný pás představuje podle mého názoru riziko pro cyklisty a děti. Pokud vím, tak majitelem chodníku je obec, proto se na Vás obracím s touto žádostí a prosím o zvážení, myslím že jeho demontáž by byla ku prospěchu všem. S pozdravem Karel

Odpověď:
Dobrý dne, pane Karle,

cyklisté a ti, kteří jezdí na elektrokoloběžkách a jiných elektro prostředcích se stávají nebezpečím pro chodce a děti vzhledem k rychlosti, jakou se pohybují. Jednak pro obyvatele ulice Bezručova a také pro ty, kteří denně ulicí procházejí z horní rajhradské části do spodní ať už do školy, na nákupy, nebo na procházky. Kopec na ulici Bezručově jako jeden z mála, ne-li jediný, který v Rajhradě máme, k rychlé jízdě přímo vybízí.  Tato umělá překážka má upozornit právě rychlojezdce, že pod kopcem  nepokračuje dálnice nebo rychlostí komunikace, ale ulice z obou stran zastavěná rodinnými domy, ze kterých mohou vyběhnout děti či vyjet auta z odstavných stání nebo garáží a může dojít ke kolizi s právě svištějícím elektro/cyklistou .

Pro úplnost dodávám, že na základě podnětů občanů, kteří se pohybují po ulici Bezručova a po které je také vedena oficiální Vinařská cyklostezka,  jsme požádali o varianty řešení dopravního inženýra. Jeden z návrhů byl cyklostezku přemístit na silnici II/42510 a dále na silnici vedoucí po ulici Štefánikova, obě komunikace jsou ve správě Správy a údržby silnic JMK. Vzhledem k provozu a stavu vozovky na II/42510 jsme  tuto variantu nepreferovali a zvolili variantu se zpomalovacími polštáři. S pozdravem, M.Mlejnková, místostarostka

 

HALÓ – Trasa VRT Jižní Morava – 26.1.2022

Dobrý den pane Starosto,
na stránkách Správy železnic je uvedena studie trasy vysokorychlostní tratě Jižní Morava s tím, že setkání se zástupci města Rajhrad již v roce 2021 proběhlo. Chci se zeptat, jaký je postoj vedení města k této plánované variantě.  VRT má odbočit ze stávající tratě v blízkosti Popovic a vést podél dálnice D52 z rajhradské strany. Pouze krátký úsek přes Starou poštu povede pod povrchem. Stavba si mimo jiné vyžádá například posunutí vytížené pohořelické silnice blíže k Rajhradu. Pro mnoho lidí by byla taková blízkost velmi hlučné VRT jistě nemilým překvapením, například obyvatelé Volného ulice by ji měli cca 50 metrů za domem. Děkuji Jaroslav Ferda ml.

Odpověď:
Dobrý den pane Ferdo,
S navrženou trasou VRT, respektive s jejím provedením, tak jak je prezentováno ve studii zveřejněné na webu Správa železnic nesouhlasíme, což jsme zástupcům Správy železnic v loňském roce sdělili. Řekli jsme jim, že pokud chtějí jít v této trase tak musí být celý úsek od Staré Pošty až po mimoúrovňovou křižovatku MÚK Rajhrad veden v tunelu a musí zůstat zachováno stávající trasování staré pohořelické silnice (III/42510). Sdělili nám, že by to bylo příliš ekonomicky náročné a poslali nám upravený výkres s prodloužením tunelu o 100 m za křižovatku s ulicí Štefánikovou (v příloze). Toto nám nestačí, trváme na podpovrchové trase v celé délce kolem Rajhradu. Další návrh jsme prozatím neobdrželi, Správě železnic jsme sdělili, že pokud se projekt posune ze studie do navazujícího stupně DUR, tak budeme tyto naše požadavky prosazovat všemi zákonnými prostředky ve spolupráci s dotčenými subjekty a příslušnými správními orgány. FO
VRT_situace Rajhrad_1/2021_S2_Rajhrad_prodlouzeni_tunel_zed

HALÓ – kruhový objezd a ranní kolony – 8.11.2021

Dobrý den pane starosto,
rád bych se zeptal, zda jste skutečně spokojen s novým kruhovým objezdem u ČS Top Petrol.
Jak vnímáte to, že od cca 6.hodiny ráno se začíná Rajhradem tvořit kolona popojíždějících vozidel, neboť kruhový objezd bez průběžného pruhu způsobil špunt při výjezdu? V ranních hodinách popojíždí kolona vozidel minimálně od ZŠ až ke kruhovému objezdu – vnímáte, že tímto došlo ke zhoršení hluku a ovzduší pro obyvatele bydlící podél hlavní silnice? Obávám se, že ranní kolony se mohou ještě prodloužit, jakmile se otevře příjezd od Rajhradic.
Ano, kruhový objezd pomohl vozidlům jedoucím od Staré pošty, s tím plně souhlasím. Autobusy a nákladní auta směřující do Rajhradu již mají problém se stočit a přejíždí do protisměrného pruhu.
Ale skutečně toto je stav, který chcete(chceme) mít v Rajhradu? Plánujete nějaké opatření, než se vyřeší nějak tento „prozatímní“ kruhový objezd, aby byl průjezd v ranních hodinách plynulejší? Vždyť není možné několik let každodenně popojíždět v kolonách. Nyní projet Rajhradem je časově náročnější než dojet do Brna od kruhového objezdu. A.Novák

Odpověď:
Dobrý den,
v současné době jsou přes okružní křižovatku II/425 a III/42510 (u čerpací stanice TOP Petrol) vedeny dvě objízdné trasy. Jedna je kvůli uzavřenému průjezdu Želešicemi a druhá kvůli zavřenému sjezdu a nájezdu rekonstruované dálnice D52. To je důvodem nadměrného provozu na silnici III/42510 ve směru od Staré pošty, který zhoršuje najetí na tuto okružní křižovatku od Rajhradu ze silnice II/425, kde je navíc kyvadlový provoz kvůli stavbě okružní křižovatky u radnice. Zhruba do 20 září t.r., než začaly zmíněné objížďky to na křižovatce u čerpací stanice fungovalo normálně, provoz byl plynulý. Předpokládáme, že jakmile tyto objížďky skončí (dálnice by měla jezdit od 17.listopadu, průjezd Želešicemi je plánovaný od 20.prosince) dopravní zatížení silnice III/42510 by se mělo výrazně snížit a tím by mělo dojít i k plynulejšímu nájezdu ze silnice II/425. Místní úprava provozu na křižovatce silnic II/425 a III/42510 byla stanovena opatřením obecné povahy odborem dopravy MěÚ Židlochovice. Toto opatření je dočasné, stanovuje na základě připomínky Policie ČR,  že záměr je realizovaný ve „zkušebním režimu“ s průběžným sledováním a vyhodnocováním dopadů na bezpečnost a plynulost silničního provozu (cca po 1 roce vyhodnocení). V odůvodněných případech, kdy by v důsledku této nové úpravy křižovatky docházelo k negativním vlivům na bezpečnost silničního provozu budou přijata opatření k zajištění nápravy a sanaci rizik. Tolik podmínka příslušného orgánu Policie ČR. Bohužel, pokud to nebude fungovat, tak moc možností na nějakou zásadnější úpravu stávajícího uspořádání křižovatky se v současné době nenabízí, kvůli plánovaným státním dopravním stavbám (VRT, MÚK Rajhrad, tangenta) je v této lokalitě stavební uzávěra, která brání vybudování např. připojovacího pruhu od Rajhradu (tak jak město požadovalo v minulosti). Každopádně vyhodnotí se stav po cca ročním provozu a hlavně poté co skončí objížďky, následně se bude jednat s investorem stavby a správcem předmětných komunikací – Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje o stanovení dalšího postupu a případných možných úpravách. S pozdravem F.Ondráček      

haló – veřejné osvětlení na Městečku – 21.9.2021

Dobrý den,
můžete mě prosím odpovědět proč z celkového množství, jistě nákladné instalace nového veřejného osvětlení na ulici Městečko, již nesvítí tři světla? Na dobu zhotovení je to jistě docela dost brzy. Děkuji za odpověď Stanislav Ferdus

Odpověď:
Dobrý den, Vaše zjištění jsme postoupili provozovateli veřejného osvětlení, společnosti Eltodo. Důvodem pro větší množství nefungujících svítidel byl vypadnutý jistič v rozvaděči.

Pro možnost nejrychlejší nápravy je vhodné informovat o zjištěné závadě bezodkladně přímo provozovatele:
ELTODO, a.s. – Centrální dispečink:
Tel.: 800 101 109  (NON STOP volání zdarma)

Web: http://www.eltodo.cz  (elektronický formulář)
e-mail:eltodo@eltodo.cz

Haló – oplocení hřiště na Městečku – 11.8.2021

Zdravim Vas, pane starosto.
Chtela bych se zeptat, zda je v planu dooplotit hriste na ulici Mestecko? Spouste detem staci par vterin a jsou ze hriste venku. Moc Vam dekuji za Vas cas. Kyselova

Odpověď:
Dobrý den, paní Kyselová,
oplocení, které na hřišti na Městečku svého času bylo, plnilo funkci dočasnou. A to do doby,  než dorostou dřeviny, které zde byly vysázeny a které v současné době tvoří přirozené zelené oplocení dětského hřiště. Zatím nepočítáme s pevným plotem, spíše zvažujeme možnost doplnění výsadby tak, aby byla zaplněna volná místa mezi keři. S pozdravem M.Mlejnková

HALO – Doprava ulice Tovární – 11.8.2021

Dobrý den
Vážený pane starosto mam na Vás dotaz proč jsou vůbec u Tovární ulice dopravní značky zákaz vjezdu a zákaz odbočení,když je absolutně nikdo nerespektuje rychlost 30Km dodržují snad jen cyklisté (rozvoz ALCAPONE nestačí ani šířka vozovky jezdí zde snad jak po závodní dráze).
No a po telefonátu na PČR Rajhrad mě bylo sděleno že jsou důležitější věci na takové zaležitosti nemaji lidi a v podstatě je to absolutně nezajímá.ˇ
Toto je opravdu zarážející že nějaké dopravní značení a zákazy jsou jen pro smích.
No a  neumím si představit až začne školní rok a chudáci děti musí až ke schodům vozem. Toto každodenní blokování křižovatky nezajímá nikoho již několik let.
Proč probíhá nějaká schůze jak bude probíhat dopravní řešení v ulici Tovární když se stejně neprovede nic a následně objíždka .
No a to jak se postavil kruhový objezd u benzíky směr BRNO to musela vymyslet opravdu studovaná hlava.

Odpověď:
Dobrý den pana Houzare,

dle mých informací od občanů provádí policie v ulici Tovární každodenní kontroly projíždějících řidičů. To, že se dopravní značky a nařízení nedodržují je bohužel trend dnešní doby, policie nemůže u každé značky číhat celý den.
Přechodné dopravní značení a objízdné trasy u každé dopravní stavby vypracuje odborná firma a schválí ho dotčené orgány (policie, obce, KORDIS, odbor dopravy příslušné ORP). Schůze s občany ohledně organizace dopravy v ulici Tovární proběhla v minulém roce. Co se týká nové okružní křižovatky u benzinky, tak o dostupných možnostech řešení této křižovatky byla veřejnost již dříve informována. Pro připomenutí zde uvedu, že v daném území jsou plánovány stavby státního významu – vysokorychlostní trať VRT a mimoúrovňová křižovatka MÚK Rajhrad s návazným propojením tangentou na dálnici D2. Dokud se tyto stavby nepostaví, nebo alespoň závazně nevymezí v územních plánech, tak se zde nepostaví žádná trvalá stavba, která vyžaduje stavební či územní řízení (tedy ani velká okružní křižovatka s připojovacím pruhem ve směru na Brno jak bylo původně námi požadováno). Nabízely se tedy dvě možnosti : 1) nedělat nic, nechat stav takový jaký byl a čekat, 2) pokusit se nějakým opatřením stávající stav alespoň trochu zlepšit. Rozhodli jsme se pro druhou variantu a po dohodě se Správou a údržbou silnic a dopravním inženýrem Policie ČR se vyprojektovala a zrealizovala malá okružní křižovatka, která byla nyní uvedena do zkušebního provozu. Ten bude trvat 1 rok a po jeho vyhodnocení rozhodnou kompetentní orgány o dalším postupu. Prozatím mám od motoristů na její fungování vesměs kladné ohlasy. F. Ondráček

HALÓ – dopravní obsluha Tovární

 • Dobrý den pane starosto.
  V rámci opravy křižovatky u MÚ je na objizdné trase přes ulici Tovární dodatková tabulka „mimo dopravní obsluhy“ . Platí tato výjimka i pro občany Palackého, Ostrůvku a přilehlých ulic odřízlé části Rajhradu? Nebo máme využívat objízdnou trasu přes Židlochovice? Děkuji. Vladan Vlček

Odpověď:
Dobrý den,

ano, obyvatelé této části Rajhradu mohou ulici Tovární využít. Opatření, které omezuje průjezd touto ulicí, která je určena jako objízdná trasa pro autobus, se učinilo poté, co zde byl zaznamenán zvýšený průjezd tranzitní dopravy, která nerespektovala stanovené objízdné trasy mimo město Rajhrad. S pozdravem, starosta
_______

 • Dobrý den pane starosto,
  chtěla bych se zeptat jestli objízdnou trasu Tovární ulicí mohou využívat i obyvatelé Rajhradu,kteří bydlí na Masarykové ulici za kostelíčkem?Děkuji Kachlířová Lenka

Odpověď:
Dobrý den,
vyhláška č 294/2015 Sb. říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“ S pozdravem František Ondráček

_______

 • Dobrý den, pane starosto, často přebývám v močidlech. Auto nemám, ale vztahuje se na mě zákaz vjezdu v ul. Tovární, když jedu na kole na hřbitov? A jestli když jedu se můžu stavit v picerce na pivo, je tam aj zákaz zastavení. Děkuji za laskavou odpověď, abych věděl. P. Choura

Odpověď:
Dobrý den, pokud kolo povedete tak se žádného postihu obávat nemusíte, a to i v případě, že v picerce požijete alkoholické nápoje S pozdravem     „Na pivo zásadně pěšky“  F.Ondráček

————

 • Dobrý den . Chtěla bych se zeptat , proč ve zpravodaji v objízdné trase figuruje Otmarov a Měnín ?  Z jedné strany Rajhrad , Olympie ,  Rebešovice ,  Rajhradice  , z druhé strany Rajhrad ,  Rajhradice , Opatovice  , Blučina , Vojkovice , Holasice . Nevím proč bych jezdila Otmarov , Měnín ?
  A druhá otázka , pokud bylo omezení v tovární ulici uděláno kvůli velkým autům , nemohli by projíždět alespoň osobní auta .  Kdybych chtěla jet do Rajhradic musím kolem Olympie a přes Rebešovice , což by ještě šlo , ale zpět opět kolem Olympie , kde se zařadím do kolony – jednou jsem 21 x rozjížděla a návaznost na silnic od Brna za Modřicemi , taky žádná sláva . Děkuji za odpověď . Naděžda Dobrovolná

Odpověď:
Dobrý den,
objízdné trasy a přechodné dopravní značení publikované ve Zpravodaji a opakovaně na webu města vychází z Rozhodnutí a nařízení odboru dopravy ORP Židlochovice, bylo stanoveno na základě projektu, který zpracovala firma ZNAKOM. Kromě těchto stanovených objízdných tras je samozřejmě možné jet i jinou vhodnou trasou.
Omezení v Tovární ulici bylo uděláno na základě zvýšeného průjezdu všech motorových vozidel touto ulicí, což způsobovalo komplikace linkovým autobusům. F.Ondráček

————-

 • Dobry den, pane starosto. Muzete mi prosim vysvetlit jak je to tedy s prujezdem v ulici Tovární?
  Podle vasich příspěvků touto ulici mohou projizdet obyvatele kteri bydli v odriznute části Městečko, ostrůvek,… . Podle hlidky policie ale tuto možnost nemame.
  Objizdka pro me dnes na ceste k doktorovi s miminkem znamenala x kilometru navic a cas skoro 40min. Muzete mi tedy prosim rict jak tedy mam jezdit popripade nemuzete vydat nejake povoleni ci upravit dopravni znaceni aby jsme my kteri tu bydli mohli jezdit normalne? Pokud se omezeni delalo skrze linkove autobusy tak podle jízdních radu to neni tak frekventovane aby jsme tama nemohli plynule projizdet vsichni. Dekuji za vysvetleni Smutná

Odpověď:
Dobrý den,
do ulice Tovární může Dopravní obsluha a po dohodě s místním oddělením Policie ČR i občané bydlící v navazujících ulicích  Popovická, Městečko, Komenského, Palackého, Zeleného a Ostrůvek. Pro přehlednost umístí společnost ZNAKOM, která zajišťuje dopravní značení, na zákazové značky dodatkové tabulky s povolením vjezdu pro tyto ulice. Průjezd ulicí Tovární byl omezen protože ulicí projížděla veškerá automobilová doprava z okolních obcí, která ignorovala stanovené objízdné trasy. S pozdravem, F. Ondráček

HALÓ – Oprava železničního mostu – 10.5.2021

Dobrý den, pane starosto,
Ráda bych se zeptala na opravu železničního mostu. Jak dlouho potrvá neprůchodnost pod tímto mostem pro chodce? Pro lidi bydlící na ul. Ostrůvek popřípadě lidi co chtějí projít do Holasic je to momentálně dost omezující.
Děkuji za odpověď, bez podpisu

Odpověď:
Dobrý den,
pro stavební akci „Výstavba odbočky Rajhrad“ MěÚ Rajhrad nevydával žádné opatření, ani Město Rajhrad není účastníkem řízení. Investorem je Správa železnic, státní organizace a pozemek pod železničním mostem je dosud v soukromém vlastnictví. Průjezdnost a průchodnost do Holasic tímto místem nelze nárokovat. Dle veřejé vyhlášky, kterou pro stanovení přechodné úpravy provozu vydal odbor dopravy MěÚ Židlochovice lze dlouhodobé uzavření předpokládat do konce roku 2021.
Věříme, že se dodavateli podaří stavbu ukončit v termínu, který Drážní úřad stavebním povolením stanovil.

8.4.2021 – oznámení:
SŽ „Výstavba odbočky Rajhrad“ – dlouhodobá úprava místního provozu v ul. Ostrůvek
9.4.2021 – úřední deska:
MZi-OD/6634/2021-2KR
9.11.2020 – úřední deska:
Společné povolení  Č.j.: DUCR – 61268/20/Nv

Haló – Oprava vozovky přes Pitrův most – 9.3.2021

Dobrý den.
Mohu se zeptat, jaké jsou vyhlídky alespoň provizorní opravy vozovky přes Pitrův most?
Že se přez něj jezdilo jak na houpačce si už asi motorysté zvykli. Jenže nyní po zimě jsou již díry tak velké, že i auta s vyšším podvozkem začínají mít problémy a kličkuje se nezi výmoly skoro krokem…
Děkuji.  Josef Mátl

Odpověď:
Most je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je na něm krajská komunikace III/41617, správu vykonává SÚS JMK, oblast Brno, most je památkově chráněn.
Oprava mostu má 3 roviny :

 • Provozní oprava povrchu (každoroční látání děr a výtluků) – urgovali jsme letos u pana cestmistra již několikráte, přislíbena oprava jak budou vhodné klimatické podmínky, aktuálně by měla proběhnout v horizontu dnů.
 • Důkladnější oprava silničního povrchu na mostě – již loni jsem silničářům navrhoval aby se povrch mostu odfrézoval a přibalila se v celém úseku cca 10 cm vrstva živice, protože generální oprava mostu hned tak nebude – loni bylo zamítnuto, dle aktuální informace ze SÚS by k tomu letos mělo dojít. Realizace by měla proběhnout cca v květnu (do léta), bude nutná krátkodobá uzávěra mostu (po dohodě s IDOS) s objízdnou trasou.
 • Celková rekonstrukce mostu: Před 4 lety to vypadalo že se dočkáme jeho generální opravy, připravoval se investiční záměr, projekční kancelář pořádala výrobní výbory, byly zpracovány 3 varianty opravy.    Poté se do příprav vložili památkáři, kteří požadovali aby se odkrylo zasypané 4 pole klenby a rekonstrukcí mostu bylo trvale prezentováno. Tento požadavek, který dle zástavby v předmostí asi není jednoduché realizovat,   zřejmě způsobil, že celý záměr postupně někde na kraji zamrzl. Město se snaží celou záležitost rozmrazit a posunout dál, na posledním jednání, které jsem měl k tomuto tématu na Správě a údržbě silnic 26.ledna letošního roku, mně bylo všemi přítomnými kompetentními zástupci SÚS přislíbeno, že vyberou projekční kancelář, která dotáhne investiční záměr a začne připravovat dokumentaci pro stavební řízení. Důležitý bude výsledek jednání s památkáři, město opětovně nabízí kraji součinnost při těchto jednáních. Dále jsem znovu připomněl, že město je připraveno se finančně podílet na historizujících prvcích, pokud dostane možnost je na most umístit (typ zábradlí, kopie kříže nebo sochy…)
  S pozdravem, František Ondráček

Haló – A zase ty odpadky – 18.10.2020

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak chcete motivovat obyvatele bytových domů v Rajhradě k třídění odpadu. Slevu na poplatku za odpady nedostaneme, protože není možné, aby před naším bytovým domem bylo 25 popelnic místo tří společných kontejnerů. Navíc nás vůbec nemotivují přeplněné kontejnery na tříděný odpad. Rozhodla jsem se k dalšímu kroku třídění, kdy vedle skla, papíru a plastu jsem chtěla začít třídit bioodpad. Za týden to byl plný plastový kbelík. Vydala jsem se k nejbližšímu místu s tříděným odpadem, na ulici Palackého. Oba dva hnědé kontejnery na bioodpad byly beznadějně přeplněné, navíc nahoře dominovaly odpadky živočišného původu, které tam, dle jasného nápisu na kontejneru, vůbec nepatří.  Nevzdávala jsem se. Vydala jsem se na sběrné místo na ulici Tovární. To pro změnu z obvyklého místa zmizelo úplně. No co, nedělní vycházka neuškodí. Malý kousek místa v přeplněném hnědém kontejneru se našel na ulici Zeleného. K tomuto dotazu bych ještě přidala další  k tématu odpadů, a to jestli v Rajhradě je, nebo bude možnost třídění odpadního oleje z domácnosti.
Děkuji předem za zodpovězení dotazů. S pozdravem Kateřina Bezačinská

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za váš osobní přístup k problematice domácích odpadů. Vzhledem k aktuální legislativě není v moci obcí občany ke třídění donutit. Environmentální motivace ke třídění odpadu a získání odpovídajících návyků je vzhledem k dostupnosti informací o zacházení s odpady hybnou silou a mocí každého z nás.

 • Pro mnohé obyvatele nezapojené do systému třídění z domácnosti totiž zatím synonymem pro „třídit odpad“ znamená doma trochu separovat a ve veřejném prostoru volně nebo nevhodně odložit. Na veřejných místech ovšem nepomáhá množství kontejnerů donekonečna navyšovat nebo provádět častěji vlastní úklidové aktivity mimo běžné služby svozové firmy. Mohla by pomoci ohleduplnost, úcta k veřejnému prostranství a zodpovědný přístup každého z nás.
 • Město Rajhrad provedlo ekonomickou motivaci třídění odpadu z domácností nastavením bonusu k ročnímu poplatku za nakládání s odpady pro zájemce, kteří se do systému zapojili. V případě bytových domů na ul. Komenského však nedošlo ke shodě vlastníků na vytvoření sběrného hnízda nebo umístění kontejnerů na základě zájmu. Pokud z Vaší strany nyní došlo ke změně většinového postoje vlastníků bytových jednotek, prostřednictvím předsedy nás kontaktujte k nalezení vhodného řešení situace.
 • Vlastní čipovanou nádobu na třídění bioodpadu si můžete zakoupit na pracovišti Evidence obyvatel MěÚ, kde při koupi oznámíte místo svozu z veřejně dostupného místa.
 • Kontejnery z ul. Tovární byly přesunuty na ul. Palackého z důvodu zlepšení průjezdnosti ulice Tovární, a to na základě podnětu občanů z této ulice, kteří jsou majoritně zapojeni do systému třídění odpadu z domu.
 • Svoz odpadního oleje z domácností Rajhrad neplánuje. Olej zatím sbíráme pouze na sběrném dvoře, neboť náklady na jednotlivé svozy zatím nejsou úměrné zájmu o tuto službu. Vítáme každou iniciativu vedoucí k nalezení vhodné motivace, která povede ke zlepšení stavu odpadového hospodářství ve městě s ohledem na ekonomické stránky.

HALÓ – Městečko chodníky před domy č. p. 5 a 6 – 23.9.2020

Dobrý den. Prosím vás, chci se zeptat. Na Městečku se nyní dělají nové chodníky a dozvěděla jsme se, že před domy č. 5 a 6 se dělat nebudou. Je to pravda? A jestli ano tak roč. Šinkovská.

Odpověď:
Dobrý den, na Městečku se v letošním roce dělají nové chodníky pouze v části od žel. mostu k Rafce.Chodník před domy č. p. 5 a 6 je zařazen do etapy rekonstrukce chodníků v ulici Komenského, kde by příští rok měla proběhnout překládka vzdušného elektrického vedení do země a následně stavba nového chodníku včetně výměny sloupů veřejného osvětlení. S pozdravem  F. Ondráček

HALÓ – Park pri Tescu – 16.9.2020

Pán starosta.. Bývam v Rajhrade 5 rokov ale park pri tescu je hanba Vášho malého mestečka. Stromy ktoré sú tam majú konáre doslova na zemi takže sa tade nedá ani len prejsť. Opadané a hnilé plody stromov kráse tiež nepridavajú. Keď prší to sa tade nedá vôbec prejsť nakoľko zem sa zmení na jedno veľké bahno. Červená škvara ako podklad pre park kde by sa malo chodiť nebol určite dobrý nápad. Momentálne ten park stratil funkčnosť. Spraví sa nejaká naprava? bez podpisu

Odpověď:
Dobrý den, na tento týden je naplánovaná údržba – redukce stromů a dosypání antuky. Mlatový povrch v parčíku navrhl projektant z důvodu zasakování dešťové vody. Vandalismem poškozený mobiliář bude opraven. S pozdravem, starosta

Haló – Výpověď smlouvy na odvozy popelnic – 7.9.2020

Dobrý den, pane starosto,
v srpnovém zpravodaji sem se dočetl, že byla vypovězena smlouva naší svozové společnosti. Co vás k tomu vedlo? V naší ulici nebyl s popelářema nikdy problém, jsou to hodní hoši a pomáhají i starším třeba uklidit popelnice do domu. Je možné se dozvědět víc o důvodech výpovědi, znamená to že budeme firmu měnit? O.Ch.

Odpověď:
Dobrý den, brzy bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se obcím zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Produkování a zacházení s odpady, jeho dopady na životní prostředí a na rozpočet obce se stává nutným tématem. Smluvní vztah se svozovou společností FCC, pův. ASA je mnohaletá historie a aktualizace podmínek poskytovaných služeb probíhala schvalováním dodatků, čímž se náš smluvní vztah stával čím dál více nepřehledným. Společně jsme zavedli třídění odpadu z domu, vypracovali plán odpadového hospodaření a aktualizovali vyhlášku k systému zacházení s odpady, což svědčí o dobré spolupráci. Vypovězením stávajících smluvních podmínek se otevírá možnost započetí nové spolupráce při hospodaření s odpady tak, aby vyhovovala platné legislativě a zejména musíme přejít na efektivní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou i ekonomický výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. S pozdravem, F.O.

II. Dobrý den, pane starosto, děkuji za rychlou odpověď. Je možné do smlouvy někde nahlédnout?

Odpověď II.:
Dobrý den,  jak jsem uvedl již v minulé odpovědi, smluv a dodatků je mnoho. Na dokumenty v elektronické podobě lze nahlédnout vzdáleným přístupem, pokud je pro Vás toto vyhovující. Případně se ozvěte a domluvíme si termín Vaší návštěvy. S pozdravem, starosta

HALO – Odpad jako naše zrcadlo – 17.6.2020

Dobrý den, haló,
mám otázek hodně, možná spíš by mě zajímal nějaký ucelený názor na téma odpadů v Rajhradu. Odpadky máme totiž všude, týkají se úplně všech, i těch, kteří tady bydlí načerno a za svoz odpadu nic neplatí a naše prostředí je nezajímá. Když se projdete po městě, je to takový malý Popelákov. Smradlavé a špinavé popelnice před rodinnými domy, které si nikdo nevymývá. A kontejnerová stání? Fuj. Špína, smrad, skládka kolem, smetí rozlítané široko daleko. Nešlo by to zavřít do nějakých pohlednějších nebo nenápadnějších boxů, které tolik nepřitahují pozornost kolemjdoucích a hlavmě těch projíždějicích z jiných měst.  Jaký je plán se skládkou na sběrném dvoře? Kde jsou nádoby na sběr kovů, které jsou už také povinné? Popelnice vyvážíme už méně často, nevadí, aspoň lidi začnou přemýšlet kam který odpad patří, ale pořád jsou rodinné domky, které doma nádoby na papír a plast nemají. Proč? Proč je nemůže město nemůže všem povinně, jestli se nepletu, pořád jsou od vás zdarma. Kdo s lidma pohne, aby víc mysleli na okolí, na životní prostředí a neupřednostnili vždy za každou cenu svůj vlastní prospěch. Jak se dá zjistit, kolik odpadů je za rok. snižuje se to tříděním? Děkuji za jakoukoliv reakci, J. Veselá

Odpověď:
Dobrý den, téma odpady jsou diskutovaná věc nejen v našem městě a hodpad ve mně evokuje nerudovskou otázku „kam s ním“. Odpověď je velice snadná – podle druhu odpadu do nádob, kam patří. Každý obyvatel  si svůj odpad vytřídí, vhodí do nádoby na tříděný odpad, kterou má doma zdarma k dispozici a pokud by nádoba zapáchala, postará se o vymytí. Pokud by nastala situace, že „domácí nádoby“ nestačí, vydá se ke sběrným místům a opět  vytříděný, rozložený, sešlápnutý a jinak minimalizovaný odpad vhodí  do příslušných nádob a ani  ho nenapadne nechat po sobě nepořádek v podobě odložených věcí vedle kontejnerů. Ale to by bylo velice jednoduché. Takže zpět do reality.

Od roku 2017 je v Rajhradě zavedený systém svozu tříděného odpadu od domu, přímo z jednotlivých domácností. Domácnosti, které se do třídění odpadu přihlásily, dostaly do bezplatné zápůjčky nádoby (popelnice) na tříděný odpad (papír a plast). Kdo třídí bioodpad přímo od domu, popelnici si zakoupil  na městském úřadě. Chtěli bychom samozřejmě zapojit všechny občany, nebo alespoň co nejvíce, ale nutit je nemůžeme. Stále platí možnost  přihlásit se do systému třídění odpadu, lze využít e-mailové adresy: trideni@rajhrad.cz. Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci odpady.

Úklid odpadu, který je volně položený vedle kontejnerů u veřejných kontejnerových stání, stojí město ročně 350 tisíc korun. Pokud se snažím některé spoluobčany  upozornit na to, že takto se odpad neukládá, ve většině případů se setkám s vulgární odpovědí a s ujištěním, že „to vyhodí někde jinde“.  Opravdu není v našich silách stát u každého kontejnerového stání a edukovat občany „kam s ním“. V letošním roce máme v rozpočtu vyčleněné peníze a chtěli bychom upravit alespoň některá veřejná kontejnerová stání tak, aby pohledově Vámi zmiňovaný Popelákov nepřipomínala.

Sběrný dvůr v Rajhradě provozuje společnost FCC, která zaměstnává pracovníka – správce sběrného dvora. Dnes ráno před tím, než jsem Vám začala odepisovat, jsem se byla na sběrném dvoře podívat. Aktuálně se SD jako skládka nejeví, je však možné, že během provozní doby sběrného dvora při frekvenci občanů, kteří do SD přijíždějí a přicházejí, se kontejnery opět rychle zaplní. Pokud máte ke sběrnému dvoru výhrady, můžete se obrátit přímo na zodpovědnou osobu provozovatele. Telefonní číslo je dohledatelné na webových stránkách města.  Ještě malá poznámka – na SD je mimo jiné také velkoobjemový kontejner na ukládání kovů.

Město má v plánu změnit svozovou společnost a vstoupit do Společnost KTS EKOLOGIE s. r. o., kterou  založily obce sdružené v mikroregionu KAHAN, ke kterým se v průběhu uplynulých let přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko a Tišnovsko. Motivací k tomuto rozhodnutí byla flexibilita ohledně svozů odpadu a také úspora finančních prostředků z rozpočtu města v položce odpadové hospodářství.

Pro (snad) úplnost Vašich podnětů srovnání dat z roku 2016 před zavedením systému svozu tříděného odpadu od domu a po jeho zavedení v roce 2019. Meziročně se snížilo množství směsného komunálního odpadu  o 80 t. Naopak základní druhy tříděného odpadu zaznamenaly nárůst: bioodpad z 51 t na 138 t, papír z 55 t na 80 t a plast z 50 t na 81 t.

Protože téma odpadů je opravdu nevyčerpatelné, děkujeme za Vaše dotazy a budeme rádi za jakoukoliv konstruktivní připomínku, jak zlepšit prostředí, abychom si ve městě nepřipadali jako v malém Popelákově.
S pozdravem
Magda Mlejnková, místostarostka