Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 25. září 2023
  • Svátek má Zlata
  • Zítra má svátek Andrea
  • Je lichý týden
  • Je 39. týden

Volby 2018 – do zastupitelstev obcí

Výsledky voleb do zastupitelstva města Rajhrad

Výsledky voleb do zastupitelstva města Rajhrad
více informací zde

Vyvěšeno: 6.10.2018
Svěšeno: 24.10.2018

Oznámení o době a konání komunálních voleb 5.- 6.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva města Rajhrad
více informací zde

Vyvěšeno: 18.9.2018
Svěšeno:   6.10.2018

INFORMACE o volbách do obecního zastupitelstva 2018 – RAJHRAD

Volby do zastupitelstva města Rajhrad se konají ve dvou dnech,
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební lístky byly doručeny do poštovních schránek, v případě potřeby jsou k vyzvednutí na pracovištích MěÚ Rajhrad nebo přímo ve volebních místnostech.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech ZŠ Rajhrad: OVK1 – budova Havlíčkova a OVK2 – budova Masarykova, dle adresy trvalého bydliště.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v Rajhradě přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v Rajhradě přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného městského úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Do Zastupitelstva města Rajhrad se volí 15 členů, k volbám 5.10. a 6.10.2018 byly registrovány 4 kandidátní listiny.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva města.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Nahlášení přenosné urny do pátku 5.10.2018 do 11 hod.: Andrea Mlčáková, tel.: 547 426 817, email: andrea.mlcakova@rajhrad.cz. V čase otevření volebních místností na mobil:
■ Volební místnost – budova ZŠ TGM Rajhrad, Havlíčkova 452, tel.: 703 340 934
■ Volební místnost – budova ZŠ TGM Rajhrad, Masarykova 96, tel.: 604 649 198

 

Oznámení o svolání zasedání okrskových volebních komisí pro komunální volby

Oznámení o svolání zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí
více informací zde

Vyvěšeno: 6.9.2018
Svěšeno: 11.10.2018

Vylosované pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro komunální volby Rajhrad

Vylosované pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro komunální volby konané ve dnech 5.-.6.října 2018
více informací zde

Vyvěšeno: 24.8.2018
Svěšeno: 11.10.2018

Jmenování zapisovatele OVK

Jmenování zapisovatele OVK pro volby
do Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022
více informací zde

vyvěšeno: 23.8.2018
svěšeno: 11.10.2018

losování pořadových čísel na hlasovacím lístku pro komunální volby Rajhrad

Informace pro volební strany 

OZNÁMENÍ O LOSOVÁNÍ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN NA HLASOVACÍM LÍSTKU

Městský úřad Rajhrad provede v pátek 24. 8. 2018 v 11.30 hodin losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018.

Losování proběhne na detašovaném pracovišti, kancelář evidence obyvatel, Masarykova 544, Rajhrad.

Losování bude přístupné pro zástupce registrovaných volebních stran.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby
do Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

Rozhodnutí o registraci – Sdružení nezávislých kandidátů – RAJHRAĎÁCI

Rozhodnutí o registraci – ANO 2011

Rozhodnutí o registraci – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a nestraníci

Rozhodnutí o registraci – Společně pro Rajhrad

vyvěšeno: 18.8.2018
svěšeno:11.10.2018

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby
do Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

více informací zde

vyvěšeno: 17.8.2018
svěšeno: 11.10.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby
do Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

více informací zde

vyvěšeno: 3.8.2018
svěšeno: 11.10.2018

Vzory kandidátních listin

Vzory kandidátních listin

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Informace pro voliče – občany jiných členských států Evropské unie

Informace pro voliče – občany jiných členských států Evropské unie

více informací zde

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

více informací zde

vyvěšeno: 26.6.2018
svěšeno:11.10.2018

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období 2018-2022

více informací zde

vyvěšeno: 15.6.2018
svěšeno:   16.7.2018

Volby do zastupitelstev obcí – 5. a 6.10.2018

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vyhlásil prezident republiky svým Rozhodnutím č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

Volby do zastupitelstev obcí – právní předpisy:
  •  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb
Informační servis k všeobecným volbám do zastupitelstev obcí na podzim 2018:
Jihomoravský kraj
Ministerstvo vnitra ČR: