Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 13. července 2024
  • Svátek má Markéta
  • Zítra má svátek Karolína
  • Je sudý týden
  • Je 28. týden

Úřední deska – archiv

POZVÁNKA – XIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRAD

Ve středu 16. 3. 2021 od 18 hod. se koná
veřejné zasedání Zastupitelstva města Rajhrad
v budově Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32
v zasedací místnosti – 1. patro.

Svolánka ZM – XIX_zasedání

 

vyvěšeno: 09.03.2022
svěšeno: 17.03.2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA – informace dle zákona 106/1990 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva Města Rajhrad za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - ZDE
RM 48/9c/2022

Vyvěšeno na ÚD: 21.2.2022
svěšeno z ÚD: 14.3.2022

Ministerstvo zemědělství – VV – OOP

Ministerstvo zemědělství – Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
zveřejňuje Veřejnou vyhláškou
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy čj. MZE-69999/2021-15121 ZE DNE 28.1.2022

350_VV_OOP_ZDE
350_OOP NPP Dunaje

vyvěšeno 31.1.2022
svěšeno: 16.2.2022

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VV-OOP

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 zveřejńuje VV
Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

343_VV_OOP_ZDE

OOP_ZDE

 

zveřejněno: 28.1.2022
svěšeno:  14.2.2022

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – VV Č.J. MZi-OD/20566/2021- 6KR – OOP o stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy,
zveřejňuje Veřejnou vyhláškou  MZi-OD/20566/2021-6KR
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu  – okružní křižovatka II/425 x III/41617 Rajhrad

291_OOP_ZDE
291_situace dopr. značení__ZDE

 

vyvěšeno: 24.1.2022
svěšeno : 14 .2.2022

Město Rajhrad – VV – OOP/1/2022 – Územní plán Rajhrad

Městský úřad Rajhrad zveřejňuje  Veřejnou vyhláškou č. OOP/1/2022  ze dne 12.1.2022
Opatření obecné povahy –  Územní plán Rajhrad

VV o vydání OOP ÚP Rajhrad – město_ZDE

 

vyvěšeno: 13.1.2022
svěšeno:  3. 2. 2022

Zastupitelstvo Města Rajhrad XVIII. – pozvánka

Ve středu 12. ledna 2022 od 18 hod. se koná
veřejné zasedání Zastupitelstva města Rajhrad
v hlavní budově Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32
v zasedací místnosti – 1. patro.
Vstup s vlastní ochranou dýchacích cest, dezinfekce a odstupy povinné.

Informace o konání zastupitelstva – zde

Vyvěšeno: 5.1.2022
svěšeno: 13.1.2022

Ministerstvo životního prostředí – ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, zveřejňuje:
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a  vydává Souhlasné závazné stanovisko
týkající se záměru:   D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2


9_22- ZS EIA Jižní tangenta_ZDE

 

vyvěšeno: 4.1.2022
svěšeno: 20.1.2022

 

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – VV Č.J. MZI-OD/20566/2021-3KR-OOP O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – RAJHRAD

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy,
zveřejňuje Veřejnou vyhláškou  MZi-OD/20566/2021-3KR
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu (do doby nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu) – okružní křižovatka II/425 x III/41617 Rajhrad

7346_2021_Rajhrad21_20566dočasnéDZMOKII425xIII41617_oznámenínávrhuOOP

7346_2021_p_PřílohaOD2056621

MěRaj/3450/2021/SS
vyvěšeno: 1.12.2021
svěšeno: 21.12.2021

POZVÁNKA – Zastupitelstvo města Rajhrad XVII.

Ve středu 8. 12. 2021 od 18 hod. se koná
veřejné zasedání Zastupitelstva města Rajhrad
v hlavní budově Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32
v zasedací místnosti – 1. patro.

Vstup s vlastní ochranou dýchacích cest, dezinfekce a odstupy povinné.

ZM_XVII_informace o konání

Vyvěšeno: 1.12.2021
svěšeno:  13.12.2021

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – VV Č.J. MZI-OD/20566/2021-2KR-Oznámení návrhu OOP O STANOVENÍ místní ÚPRAVY PROVOZU – RAJHRAD

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy,
zveřejňuje Veřejnou vyhláškou  MZi-OD/20566/2021-2KR
Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – okružní křižovatka II/425 x III/41617 Rajhrad

Rajhrad21_20566TDZMOKII425xIII41617_oznámení návrhu OOP

PřílohaOD2056621_2

MěRaj/3436/2021/SS
vyvěšeno: 29.11.2021
svěšeno: 30.12.2021

SÚ vydává VV; č.j. MěRaj/2350/2021/Ca-7.

Jedná se o územní rozhodnutí na umístění stavby „VRI pro oblast 24 Moravský kras-Brno, registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/17_094/0018701, vysokorychlostní internet pro obec Otmarov, FTTx0_B_Otmarov_NIO24_UR“ v Otmarově a Telnici:  2350_7_21Cetin SKMBT_C20321112413220

 

Vyvěšeno: 26.11.2021
svěšeno: 13.12.2021

NÁVRH ROZPOČTU 2022 A NÁVRHU SVR 2023-2024 DSO CS B-V

Dobrovolný svazek obcí – Cyklistická stezka Brno  – Vídeň zveřejňuje
Návrh rozpočtu na rok 2022 a  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  2023-2024

Návrh rozpočtu_2022 – ZDE

Návrh SVR 2023-2024 – ZDE

 

vyvěšeno: 26.11.2021
svěšeno: 16.12.2021

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – VV č.j. MZi-OD/21234/2021-7KR-OOP o stanovení přechodné úpravy provozu – Rajhrad

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy,
zveřejňuje Veřejnou vyhláškou  MZi-OD/21234/2021-7KR
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad:
prodloužení termínu realizace do 20.12.2021

Rajhrad 21-21234 PDZ II425 x III41617 -Realizace okružní křižovatky OOP prodloužení

Příloha OD 12424-21

MěRaj/3374/2021/SS
vyvěšeno: 22.11.2021
svěšeno: 8.12.2021

záměr – prodat oddělenou část pozemku p.č. 593/464 v k.ú. Rajhrad o výměře 20m2

Město Rajhrad zveřejňuje záměr
dle usnesení ZM č. XV/6a/2021
prodat žadateli pozemek o výměře 20 m2, druh pozemku orná půda,
jako oddělenou část pozemku p. č. 593/464 v k. ú. Rajhrad.

ZÁMĚR

 

Vyvěšeno: 22.11.2021
svěšen0:    9.12.2021